Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie

zamawiający: Gmina Świekatowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2021
wartość: poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8 PZP
termin składania ofert: 2 marca 2021  11:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)