DRUKI I WNIOSKI

ROLNICTWO wniosek_susza_2023_r__(1).pdf (333kB) pdf

ROLNICTWO wniosek_susza_2023_r__(1).docx (34kB) word

Deklaracje dot. źródeł ciepła i spalania paliw Formularz A - budynki i lokale mieszkalne (253kB) pdf

Deklaracje dot. źródeł ciepła i spalania paliw Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne (285kB) pdf

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.doc (46kB) word - osoba fizyczna

Formularz_wniosku_o_wydanie_zezwolenia_na_usuniecie_drzewa_lub_krzewu__art_83b_UOP2(3)-1.xlsx (62kB) excel

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego na 2022 rok.pdf (4736kB) pdf

Wniosek i deklaracja - dodatek mieszkaniowy 2021.doc (68kB) word

Druki do rejestracji działalności gospodarczej.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Świekatowo (54kB) word

Wniosek o wydanie informacji z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świekatowo (20kB) word

Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości (22kB) word

Informacja roczna o wielkości sprzedaży alkoholu (65kB) plik

Wniosek na sprzedaż alkoholu (37kB) word

Dokumenty na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Wniosek o nadanie numeru nieruchomości (39kB) word

Deklaracja-ewidencji-zbiorniki-bezodpływowych-i-przydomoweych-oczyszczalni-ścieków-1.pdf (582kB) pdf

Wniosek o nadanie numeru nieruchomości.doc (39kB) word

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022 - edytowalny (42kB) word

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022 - pdf (306kB) pdf

Dokumenty na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy -wzór 2022 (441kB) pdf

Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej. — kopia.doc (32kB) word

metryczka


Wytworzył: Andrzej Januszewski (21 sierpnia 2012)
Opublikował: Andrzej Januszewski (21 sierpnia 2012, 12:54:10)

Ostatnia zmiana: Hanna Tomaszewska (1 lipca 2024, 15:01:23)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13194