Dostępność

Dostępność

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Rybarczyk, l.rybarczyk@swiekatowo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 604 296 465. Tą samą drogą można [...]

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Świekatowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. [...]

metryczka