PROGRAM WSPÓŁPRACY ORGANÓW GMINY ŚWIEKATOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYM

PROGRAM WSPÓŁPRACY ORGANÓW GMINY ŚWIEKATOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYM

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

OGŁOSZENIE       Urząd Gminy w Świekatowie zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 [...]

Informacja w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2016 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2016 roku.

Informacja w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2016 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2016 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności [...]

Informacja w sprawie otwartego konkursu ofert nr 1/2016 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2016 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu...

Informacja w sprawie otwartego konkursu ofert nr 1/2016 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2016 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie zadań publicznych [...]

Oferta w formie małych zleceń

Oferta złożona w dniu 23 czerwca 2014 r. przez Ochotniczą Straż Pożarną w Świekatowie w formie "małych zleceń". Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (dz. II, rozdz. 2, art. 19 [...]

Oferta w formie małych zleceń

Oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Świekatowie w formie "małych zleceń". Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (dz. II, rozdz. 2, art. 19 a) zamieszczamy ofertę [...]

Oferta w formie małych zleceń

 12.06.2012 r. - Oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Świekatowie w formie "małych zleceń". Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (dz.II, rozdz. 2, art. 19 [...]

oferta

28.03.2012 r.  Oferta złożona przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo w formie "małych zleceń". Zgodnie z ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (dz.II, rozdz. 2, art. 19 a) [...]

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku.

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku.   [...]

2009

[...]

metryczka